+420 724 238 103

NÁŠ TÝM

 

Ing. Radek Horčička

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

Ing. Monika Veselá, MBA

Mgr. Milan Kolanda

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysoké učení technického v Praze. V letech 1991 až 1993 navštěvoval pod vedením Světové banky v USA a Velké Británii kurz pro řízení rizik a správu aktiv a pasiv. Vystudoval manažerský studijní program MBA na A&W Business School (dnes LIGS University). Zúčastnil se mnoha konferencí, seminářů v oblasti řízení rizik, správy aktiv a pasiv, a stáží v oblasti řízení rizik, obchodování s deriváty atd. u různých institucí v Evropě, USA, Kanadě a Japonsku. Svou praxi začínal v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Od roku 1990 začal působit v bankovnictví, nejdříve ve Státní bance Československé jako vedoucí oddělení řízení rizik, poté v České národní bance jako ředitel sekce nestandardních obchodů. V dceřiné společnosti ČNB – České finanční, s.r.o., která spravovala pohledávky malých bank v objemu 50 mld. Kč, se stal jednatelem.

Od roku 1999 pracoval v Konsolidační bance Praha, s.p.ú., nejdříve jako člen bankovní rady a náměstek generálního ředitele a následně jako předseda bankovní rady a generální ředitel. V té době tato instituce spravovala 300 mld. Kč pohledávek převzatých od českých bank a podílela se na restrukturalizacích velkých českých podniků (Vítkovice, Škoda Plzeň, Zetor aj.). Od roku 2001 byl zaměstnancem společnosti PPF, a.s. Jako Managing Director zodpovídal za akvizice portfolií pohledávek a nemovitostní projekty, byl ředitelem společnosti CM Credit, a.s., spravující pohledávky, jako Chief Risk Officer řídil rizika finanční skupiny PPF a České pojišťovny, a taktéž rizika akvizic. Od roku 2006 pracoval jako nezávislý konzultant (s přestávkou v letech 2011 až 2015, kdy byl členem představenstva pojišťovací společnosti EGAP). Kromě České republiky působil jako konzultant nebo project manager v Rusku, na Ukrajině a ve Vietnamu. Přednáší na kurzech a konferencích týkajících se zejména bankovnictví, řízení rizik a finančních trhů.

Skip to content