+420 724 238 103

NÁŠ TÝM

 

Ing. Radek Horčička

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

Ing. Monika Veselá, MBA

Mgr. Milan Kolanda

Mgr. Milan Kolanda

Mgr. Milan Kolanda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií (1997) působil krátce v advokacii a poté nastoupil na pozici firemního právníka v holdingové společnosti, která byla součástí významné finanční skupiny Investiční a Poštovní banky, a.s. Zde se podílel na správě majetkových účastí společnosti včetně výkonu akcionářských práv a zajišťoval právní podporu při přípravě a realizaci transakcí s cennými papíry (kapitálových obchodů). V rámci svého působení v holdingu získal praktické zkušenosti s fungováním finančních trhů včetně mimoburzovních (Over-the-counter obchody apod.). Podílel se na jedné z největších transakcí s akciemi českého pivovarnického uskupení v objemu několika miliard korun.

V roce 2002 nastoupil do Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (následně České konsolidační agentury), kde vykonával funkci právníka-specialisty v úseku restrukturalizace. V rámci své agendy řešil problémová aktiva (pohledávky) komerčních bank s cílem ozdravení finanční situace (bilance) podniků ve správě (Aliachem, Synthesia, Explosie, Zetor apod.). V rámci své činnosti získal zkušenosti s praktickým uplatňováním work-out procedur, a to jak sanačního, tak i likvidačního typu (konkurs, likvidace, vyrovnání apod.). Podílel se na historicky první finanční restrukturalizaci a oddlužení formou soudního vyrovnání v českém právním prostředí (strojírenský podnik KRÁLOVOPOLSKÁ).

Po skončení svého působení v konsolidační agentuře zastával 7 let pozici vedoucího právního odboru významné české finanční skupiny (SPGroup), kde měl na starosti zajištění a vedení komplexní právní agendy mateřské společnosti.

Od roku 2014 se věnuje podnikatelskému a transakčnímu poradenství. Poskytuje jako nezávislý konzultant odborné služby zejména v oblasti akviziční činnosti, ať již formou “share deal” či “asset deal”. Má bohaté zkušenosti s procesem prodeje a nákupu společností a závodů (podniků) či jejich částí od prvotní fáze – právní prověrka cílové společnosti (tzv. due diligence), vedení jednání s vybranými zájemci, přes přípravu dokumentace, vyjednávání smlouvy o koupi vlastnických podílů (tzv. Shareholding Purchase Agreement) až po strukturování obchodu a uzavření transakce.

Skip to content