+420 724 238 103

NÁŠ TÝM

 

Ing. Radek Horčička

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

Ing. Monika Veselá, MBA

Mgr. Milan Kolanda

Ing. Monika Veselá, MBA

Vystudovala obor podniková ekonomika a management na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a manažerský studijní program MBA na A&W Business School (dnes London International Graduate School); v současné době dokončuje studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1999 až 2004 pracovala v různých funkcích v marketingu médií – Bonton a.s., Český rozhlas a FTV Premiéra spol. s r.o. – Prima TV.

Nyní působí jako samostatný účetní a ekonomický poradce, externě spolupracuje s Metodickou sekcí Svazu účetních a přednáší marketing v pražském studijním středisku Vysoké školy ekonomické Znojmo; zároveň je lektorkou kurzů zaměřených na fundraising a zpracování a řízení projektů financovaných z evropských fondů. Specializuje se na neziskový sektor a problematiku projektů financovaných z evropských strukturálních fondů. Je spoluautorkou učebnice Ekonomie a ekonomika (P. Kolář – M. Veselá, ASPI 2006); v současné době připravuje publikaci zaměřenou na problematiku marketingu českého neziskového sektoru a komparaci s marketingem neziskových organizací v ostatních evropských zemích. Je členkou IAPNM (International Association on Public and Non Profit Marketing).

Skip to content