+420 724 238 103

NÁŠ TÝM

 

Ing. Radek Horčička

doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

Ing. Monika Veselá, MBA

Mgr. Milan Kolanda

Ing. Radek Horčička

Vzdělání:

 • Vystudoval obor ekonomika a řízení na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze – titul ing.,
 • 2 letý Young Managers Program na CMC Čelákovice,
 • Roční komplexně výcvikově řešitelský program zaměřený na firemní strategii (INVENTA COLSULTING Praha),
 • roční výcvikový program pro vyšší management se zaměřením na vedení týmů, komunikaci a obchodní vyjednávání (DYNARGIE Praha),
 • řadu odborných seminářů věnovaných zejména problematice financování, restrukturalizace a akvizice firem, krizovému managementu, správě a vymáhání pohledávek, zákonu o konkursu a vyrovnání (insolvenčnímu zákonu), aktuálním otázkám bankovnictví.
 • Absolvoval několik obchodních stáží v Německu, Rakousku a obchodní misi v Chile a v Peru.

Profesní praxe:

1991–2000 Chemopetrol, a.s. Litvínov
Ekonomický ředitel a místopředseda představenstva (1997-2000)

 • řídil jako ekonomický ředitel a místopředseda představenstva ekonomiku a finance jedné z nejlépe prosperujících společností chemického průmyslu ČR, v té době s tržbami přesahujícími 17 mld. Kč, aktivy ve výši 28 mld. Kč, při počtu téměř 4.000 zaměstnanců,
  • zajišťoval zásadní reorganizaci společnosti z divizního na centrální způsob řízení a strategii privatizace kapitálových účastí holdingu,
  • vedl tým, který během šesti měsíců připravil a úspěšně implementoval moduly controllingu, finančního účetnictví a majetku v prostředí nového informačního systému SAP R/3.

2000 – 2001 Konsolidační banka Praha, s.p.ú. Praha
Vrchní ředitel úseku restrukturalizace – člen vedení banky

 • V roce 2000 až 2001 byl vrchním ředitelem nejvýznamnějšího úseku Konsolidační banky Praha, s.p.ú., kde byl zodpovědný za restrukturalizaci řady největších a zároveň nejproblémovějších českých firem spravovaných bankou (Nová Huť Ostrava – místopředseda DR, AliaChem – člen představenstva, Škoda Plzeň, Zetor Brno, Tatra Kopřivnice atd.).
  • Úspěšně řídil tehdy dosud v ČR nerealizované projekty oživení firem v procesu soudního vyrovnání, spočívající navíc v implementaci systému financování pomocí „tolling agreement“, čímž se podařilo nejen znovu obnovit zastavenou výrobu, ale dovést krachující podniky ke stabilitě a úspěšnému nalezení strategického partnera.

2001 – 2014 PPF CONSULTING ,a.s Praha
Senior manažer projektů PPF CONSULTING, a.s.

 • Působil čtyři roky (2001-04) ve skupině PPF jako senior manažer projektů pro oblast akvizic nad 1 mld. Kč ve společnosti PPF, a.s., a PPF Consulting, a.s., kde jeho stěžejním posláním bylo vyhledávat a následně realizovat pro skupinu zajímavé investiční a akviziční příležitosti.
  • Vypracoval a úspěšně realizoval projekt akvizice skupiny PPF do významné společnosti v sektoru spalování odpadů.
  • Byl manažerem projektu pro vypracování nabídky skupiny PPF na koupi majoritního balíku akcií významné společnosti v oblasti vodárenství

2004 – 2006 Brain Logistics Praha
Partner

 • Od roku 2004 se věnoval ekonomickému poradenství, nejprve jako vedoucí partner jedné ze zavedených českých společnosti zabývající poskytováním poradenství zejména pro segment středních a malých firem a od roku 2005 jako nezávislý konzultant.
  • Transakce a akvizice – vyhledání strategického partnera pro klienty z různých oborů Ekonomické a finanční řízení
  • Strategie a plánování
  • Přednášková činnost

V poslední době se orientoval na problematiku zdravotnictví a poskytování strategického a ekonomického poradenství v tomto odvětví.

 • Byl členem vrcholového vedení Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem, jeho úkolem bylo naplánovat a realizovat transformaci 4 nemocnic ústeckého kraje na a.s.
 • Byl členem představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • Členem představenstva, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s

2011 – nyní Locator Alliance a.s. Praha
majitel a člen představenstva poradenské společnosti orientující se zejména na vyhledávání zajímavých obchodních příležitostí ve všech oborech.

 • V této společnosti se věnuje především akvizicím a akvizičnímu poradenství.
 • Tvorbě strategií a finančnímu poradenství.
 • Jeho specializací je zdravotnictví, zejména potom akvizice lékáren.
Skip to content