náš tým

 
Více o informací
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Ladislav Řezníček, MBA
 
 
 
 

Ing. Ladislav Řezníček, MBA

 
Je absolventem Fakulty elektrotechnické Českého vysoké učení technického v Praze. V letech 1991 až 1993 navštěvoval pod vedením Světové banky v USA a Velké Británii kurz pro řízení rizik a správu aktiv a pasiv. Vystudoval manažerský studijní program MBA na A&W Business School (dnes LIGS University). Zúčastnil se mnoha konferencí, seminářů v oblasti řízení rizik, správy aktiv a pasiv, a stáží v oblasti řízení rizik, obchodování s deriváty atd. u různých institucí v Evropě, USA, Kanadě a Japonsku. Svou praxi začínal v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Od roku 1990 začal působit v bankovnictví, nejdříve ve Státní bance Československé jako vedoucí oddělení řízení rizik, poté v České národní bance jako ředitel sekce nestandardních obchodů. V dceřiné společnosti ČNB - České finanční, s.r.o., která spravovala pohledávky malých bank v objemu 50 mld. Kč, se stal jednatelem.

Od roku 1999 pracoval v Konsolidační bance Praha, s.p.ú., nejdříve jako člen bankovní rady a náměstek generálního ředitele a následně jako předseda bankovní rady a generální ředitel. V té době tato instituce spravovala 300 mld. Kč pohledávek převzatých od českých bank a podílela se na restrukturalizacích velkých českých podniků (Vítkovice, Škoda Plzeň, Zetor aj.). Od roku 2001 byl zaměstnancem společnosti PPF, a.s. Jako Managing Director zodpovídal za akvizice portfolií pohledávek a nemovitostní projekty, byl ředitelem společnosti CM Credit, a.s., spravující pohledávky, jako Chief Risk Officer řídil rizika finanční skupiny PPF a České pojišťovny, a taktéž rizika akvizic. Od roku 2006 pracoval jako nezávislý konzultant (s přestávkou v letech 2011 až 2015, kdy byl členem představenstva pojišťovací společnosti EGAP). Kromě České republiky působil jako konzultant nebo project manager v Rusku, na Ukrajině a ve Vietnamu. Přednáší na kurzech a konferencích týkajících se zejména bankovnictví, řízení rizik a finančních trhů.