náš tým

 
Více o informací
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Radek Horčička
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Radek Horčička

 
Vzdělání:
 • Vystudoval obor ekonomika a řízení na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze – titul ing.,
 • 2 letý Young Managers Program na CMC Čelákovice,
 • Roční komplexně výcvikově řešitelský program zaměřený na firemní strategii (INVENTA COLSULTING Praha),
 • roční výcvikový program pro vyšší management se zaměřením na vedení týmů, komunikaci a obchodní vyjednávání (DYNARGIE Praha),
 • řadu odborných seminářů věnovaných zejména problematice financování, restrukturalizace a akvizice firem, krizovému managementu, správě a vymáhání pohledávek, zákonu o konkursu a vyrovnání (insolvenčnímu zákonu), aktuálním otázkám bankovnictví.
 • Absolvoval několik obchodních stáží v Německu, Rakousku a obchodní misi v Chile a v Peru.

Profesní praxe:
1991–2000 Chemopetrol, a.s. Litvínov
Ekonomický ředitel a místopředseda představenstva (1997-2000)
 • řídil jako ekonomický ředitel a místopředseda představenstva ekonomiku a finance jedné z nejlépe prosperujících společností chemického průmyslu ČR, v té době s tržbami přesahujícími 17 mld. Kč, aktivy ve výši 28 mld. Kč, při počtu téměř 4.000 zaměstnanců,
  • zajišťoval zásadní reorganizaci společnosti z divizního na centrální způsob řízení a strategii privatizace kapitálových účastí holdingu,
  • vedl tým, který během šesti měsíců připravil a úspěšně implementoval moduly controllingu, finančního účetnictví a majetku v prostředí nového informačního systému SAP R/3.
2000 - 2001 Konsolidační banka Praha, s.p.ú. Praha
Vrchní ředitel úseku restrukturalizace - člen vedení banky
 • V roce 2000 až 2001 byl vrchním ředitelem nejvýznamnějšího úseku Konsolidační banky Praha, s.p.ú., kde byl zodpovědný za restrukturalizaci řady největších a zároveň nejproblémovějších českých firem spravovaných bankou (Nová Huť Ostrava – místopředseda DR, AliaChem – člen představenstva, Škoda Plzeň, Zetor Brno, Tatra Kopřivnice atd.).
  • Úspěšně řídil tehdy dosud v ČR nerealizované projekty oživení firem v procesu soudního vyrovnání, spočívající navíc v implementaci systému financování pomocí „tolling agreement“, čímž se podařilo nejen znovu obnovit zastavenou výrobu, ale dovést krachující podniky ke stabilitě a úspěšnému nalezení strategického partnera.

2001 – 2014 PPF CONSULTING ,a.s Praha
Senior manažer projektů PPF CONSULTING, a.s.
 • Působil čtyři roky (2001-04) ve skupině PPF jako senior manažer projektů pro oblast akvizic nad 1 mld. Kč ve společnosti PPF, a.s., a PPF Consulting, a.s., kde jeho stěžejním posláním bylo vyhledávat a následně realizovat pro skupinu zajímavé investiční a akviziční příležitosti.
  • Vypracoval a úspěšně realizoval projekt akvizice skupiny PPF do významné společnosti v sektoru spalování odpadů.
  • Byl manažerem projektu pro vypracování nabídky skupiny PPF na koupi majoritního balíku akcií významné společnosti v oblasti vodárenství

2004 – 2006 Brain Logistics Praha
Partner
 • Od roku 2004 se věnoval ekonomickému poradenství, nejprve jako vedoucí partner jedné ze zavedených českých společnosti zabývající poskytováním poradenství zejména pro segment středních a malých firem a od roku 2005 jako nezávislý konzultant.
  • Transakce a akvizice – vyhledání strategického partnera pro klienty z různých oborů Ekonomické a finanční řízení
  • Strategie a plánování
  • Přednášková činnost

V poslední době se orientoval na problematiku zdravotnictví a poskytování strategického a ekonomického poradenství v tomto odvětví.
 • Byl členem vrcholového vedení Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem, jeho úkolem bylo naplánovat a realizovat transformaci 4 nemocnic ústeckého kraje na a.s.
 • Byl členem představenstva Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • Členem představenstva, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s

2011 – nyní Locator Alliance a.s. Praha
majitel a člen představenstva poradenské společnosti orientující se zejména na vyhledávání zajímavých obchodních příležitostí ve všech oborech.
 • V této společnosti se věnuje především akvizicím a akvizičnímu poradenství.
 • Tvorbě strategií a finančnímu poradenství.
 • Jeho specializací je zdravotnictví, zejména potom akvizice lékáren.