náš tým

 
Více o informací
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Milan Kolanda

 
Mgr. Milan Kolanda je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií (1997) působil krátce v advokacii a poté nastoupil na pozici firemního právníka v holdingové společnosti, která byla součástí významné finanční skupiny Investiční a Poštovní banky, a.s. Zde se podílel na správě majetkových účastí společnosti včetně výkonu akcionářských práv a zajišťoval právní podporu při přípravě a realizaci transakcí s cennými papíry (kapitálových obchodů). V rámci svého působení v holdingu získal praktické zkušenosti s fungováním finančních trhů včetně mimoburzovních (Over-the-counter obchody apod.). Podílel se na jedné z největších transakcí s akciemi českého pivovarnického uskupení v objemu několika miliard korun.

V roce 2002 nastoupil do Konsolidační banky Praha, s.p.ú. (následně České konsolidační agentury), kde vykonával funkci právníka-specialisty v úseku restrukturalizace. V rámci své agendy řešil problémová aktiva (pohledávky) komerčních bank s cílem ozdravení finanční situace (bilance) podniků ve správě (Aliachem, Synthesia, Explosie, Zetor apod.). V rámci své činnosti získal zkušenosti s praktickým uplatňováním work-out procedur, a to jak sanačního, tak i likvidačního typu (konkurs, likvidace, vyrovnání apod.). Podílel se na historicky první finanční restrukturalizaci a oddlužení formou soudního vyrovnání v českém právním prostředí (strojírenský podnik KRÁLOVOPOLSKÁ).

Po skončení svého působení v konsolidační agentuře zastával 7 let pozici vedoucího právního odboru významné české finanční skupiny (SPGroup), kde měl na starosti zajištění a vedení komplexní právní agendy mateřské společnosti.

Od roku 2014 se věnuje podnikatelskému a transakčnímu poradenství. Poskytuje jako nezávislý konzultant odborné služby zejména v oblasti akviziční činnosti, ať již formou "share deal" či "asset deal". Má bohaté zkušenosti s procesem prodeje a nákupu společností a závodů (podniků) či jejich částí od prvotní fáze - právní prověrka cílové společnosti (tzv. due diligence), vedení jednání s vybranými zájemci, přes přípravu dokumentace, vyjednávání smlouvy o koupi vlastnických podílů (tzv. Shareholding Purchase Agreement) až po strukturování obchodu a uzavření transakce.